ב"ה - ועד הכשרות העולמי - Vaad Hakashrus Hoilumi
דף
48 PAGE

דפי ועד הכשרות
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102

HOME        ראשי

שערוריית הכשרות תשס"ח 2008

המשך מעמוד הקודם

בס"ד

א רפואה פאר די אפגעפארענע בחורים מיט מיידלעך

המשך אות א'

אין ליכט פון תורה חלק 561 מדריך לצניעות - פאה נכרית

אין ליכט פון תורה חלק 562 - פנינים יקרים חלק א'

אין ליכט פון תורה חלק 563 - פנינים יקרים חלק ב'

אין ליכט פון תורה חלק 564 - ידיד נפש פרק שירה

אין ליכט פון תורה חלק 565 - שנים קדמוניות על כשרות התרנגולים

אין ליכט פון תורה חלק 566 - שלחן הטהור - ניקור

אין ליכט פון תורה חלק 567 - שלחן ישראל - הכנסת אורחים חלק א'

אין ליכט פון תורה חלק 568 - שלחן ישראל - הכנסת אורחים חלק ב'

אין ליכט פון תורה חלק 569 - גדר עולם טהרת המשפחה

אין ליכט פון תורה חלק 570 - גדולת יצחק - ציצית

אין ליכט פון תורה חלק 571 - דער גרויסער איסור פון א טשאפ - בלוירית

אין ליכט פון תורה חלק 572 - תורת החסידים החדש

אין ליכט פון תורה חלק 573 - הפקעת שערים חלק א'

אין ליכט פון תורה חלק 574 - הפקעת שערים חלק ב'

אין ליכט פון תורה חלק 575 - אגרת הרמב"ן -1

אין ליכט פון תורה חלק 576 - אגרת הרמב"ן - 2

אין ליכט פון תורה חלק 577 - וויכטיג פאר יעדן - חלב

אין ליכט פון תורה חלק 578 - כשרות הבשר כהלכתה

אין ליכט פון תורה חלק 579 - קדושת בית המדרש

אין ליכט פון תורה חלק 580 - קדושת ישראל - הלכות יחוד

אין ליכט פון תורה חלק 581 - קיום המצוות כהלכתה

אין ליכט פון תורה חלק 582 - קול השחיטה

אין ליכט פון תורה חלק 583 - קול יעקב

אין ליכט פון תורה חלק 584 - עד מתי?

אין ליכט פון תורה חלק 585 - לב טוב

 

אין ליכט פון תורה חלק 586 - מדריך לצניעות כהלכתה - חלק ב'

אין ליכט פון תורה חלק 587 - מאירת חיים - תפילין

אין ליכט פון תורה חלק 588 - מאירת חיים - ציצית

אין ליכט פון תורה חלק 589 - מי יאכילנו בשר

אין ליכט פון תורה חלק 590 - מנהגי צדיקי ישראל

אין ליכט פון תורה חלק 591 - אן אפענער בריוו צו אלע עשירים און פילאנטראפן

אין ליכט פון תורה חלק 592 - אור הצניעות בישראל

אין ליכט פון תורה חלק 593 - אורחות חיים להרא"ש

אין ליכט פון תורה חלק 594 - שמחת שלום חלק א' - חתונה

אין ליכט פון תורה חלק 595 - שמחת שלום חלק א' - חופה

אין ליכט פון תורה חלק 596 - טהרת המשפחה - אידיש

אין ליכט פון תורה חלק 597 - אין די שטאט קראקא -מעורר ישנים

אין ליכט פון תורה חלק 598 - תפארת אדם להחפץ חיים

אין ליכט פון תורה חלק 599 - תפארת מתתיהו - תפילין ומזוזות

אין ליכט פון תורה חלק 600 - תפילין ומזוזות ספרי תורה ותפילין

אין ליכט פון תורה חלק 601 - תפארת יצחק - ציצית תפילין ומזוזות

 

אין ליכט פון תורה חלק 602 - תורת ישראל - הלכות ספר תורה

אין ליכט פון תורה חלק 603 - צעטיל קטן

אין ליכט פון תורה חלק 604 - צדקת יצחק - הלכות צדקה

אין ליכט פון תורה חלק 605 - צניעות ישראל כהלכתה - לבית דוד

אין ליכט פון תורה חלק 606 - יצחק לשוח - קדושת בית המדרש

אין ליכט פון תורה חלק 607 - זקן ישראל כהלכתו - אידיש

אין ליכט פון תורה חלק 608 - זכרון יוסף - כשרות

אין ליכט פון תורה חלק 609 - דבר משה

אין ליכט פון תורה חלק 610 - אין די שטאט קראקא - מחנה החרידי

 

אין ליכט פון תורה חלק 611 - שער שבת

אין ליכט פון תורה חלק 612 - דער תיקון פארן חטא - מגלה עמוקות - קראקא

אין ליכט פון תורה חלק 613 - דת משה ויהדות - הלכות פאה נכרית

אין ליכט פון תורה חלק 614 - דרכי חיים - תפילין

אין ליכט פון תורה חלק 615 - אהל ישראל

אין ליכט פון תורה חלק 616 - אכילת התרנגולים 1-4

אין ליכט פון תורה חלק 617 - תולדות רבי עקיבא אייגער

אין ליכט פון תורה חלק 618 - שבחי רבי מאיר מפרעמישלאן

אין ליכט פון תורה חלק 619 - מהר"ל מפראג

אין ליכט פון תורה חלק 620 - חכמת מהר"ל מפראג

אין ליכט פון תורה חלק 621 - בית דוד

אין ליכט פון תורה חלק 622 -רמב"ם

אין ליכט פון תורה חלק 623 - קורות הבעל תוספות
יום טוב

אין ליכט פון תורה חלק 624 - קהל חסידים ושבחי בעל שם טוב

אין ליכט פון תורה חלק 625 - דברי חיים

אין ליכט פון תורה חלק 626 - מעלפת ספירים

אין ליכט פון תורה חלק 627 - מעשה צדיקים

אין ליכט פון תורה חלק 628 - נפלאות גדולות

אין ליכט פון תורה חלק 629 - תפארת צדיקים חלק ב'

אין ליכט פון תורה חלק 630 - צוויי דיבוקים חלק ב'

אין ליכט פון תורה חלק 631 - דער פויבסט אלחנן

אין ליכט פון תורה חלק 632 - שיחות חיים

אין ליכט פון תורה חלק 633 - מעשיות נוראים

אין ליכט פון תורה חלק 634 - גדולת החתם סופר

אין ליכט פון תורה חלק 635 - תולדות רבי שמעון הפייטן

 

אין ליכט פון תורה חלק  636 - רזין קדישין

אין ליכט פון תורה חלק 637 - אהלי שם

אין ליכט פון תורה חלק 638 - ישראל וקדושתו

אין ליכט פון תורה חלק 639 - תולדות חידושי הרי"ם

אין ליכט פון תורה חלק 640 - התגלות הצדיקים

אין ליכט פון תורה חלק 641 - תפארת צדיקים

אין ליכט פון תורה חלק 642 - מקור חיים

אין ליכט פון תורה חלק 643 - ידיד נפש

אין ליכט פון תורה חלק 644 - קיום העולם

אין ליכט פון תורה חלק 645 - אמונת אומן

אין ליכט פון תורה חלק 646 - ספר היראה לרבינו יונה

אין ליכט פון תורה חלק 647 - ספר חסידים

אין ליכט פון תורה חלק 648 - אגרת הרמב"ן

אין ליכט פון תורה חלק 649 - אבקת רוכל

אין ליכט פון תורה חלק 650 - נפלאות בית לוי

אין ליכט פון תורה חלק 651 - נפלאות קדושת לוי

אין ליכט פון תורה חלק 652 - מליץ יושר

אין ליכט פון תורה חלק 653 - נפלאות אלימלך

אין ליכט פון תורה חלק 654 - נפלאות המגיד מקאזניץ

אין ליכט פון תורה חלק 655 - שבחי רמ"ל

אין ליכט פון תורה חלק 656 - שם הגדולים

אין ליכט פון תורה חלק 657 - גדולת ישראל

אין ליכט פון תורה חלק 658 - צדקת הצדיקים

אין ליכט פון תורה חלק 659 - אמת ואמונה

אין ליכט פון תורה חלק  660 - קהל חסידים

 

אין ליכט פון תורה חלק 680 - נודע ביהודה

אין ליכט פון תורה חלק 681 - דער גריידיצער

אין ליכט פון תורה חלק 682 - ין דער וועלט פון חסידות

אין ליכט פון תורה חלק 683 - אל העדרים השני

אין ליכט פון תורה חלק 684 - חסידישע מעשיות

אין ליכט פון תורה חלק 685 - מעשה הצדיקים

 

אין ליכט פון תורה חלק 686 - פתרון חלומות

אין ליכט פון תורה חלק 687 - גור אריה

אין ליכט פון תורה חלק 688 - חרם דרבינו גרשם

אין ליכט פון תורה חלק 689 - מנהגי ישרון

אין ליכט פון תורה חלק 690 - די שיין פון די ליכט

אין ליכט פון תורה חלק 691 - דברי תורה שלחן ערוך

אין ליכט פון תורה חלק 692 - מכתב לעשירים

אין ליכט פון תורה חלק 693 - דער שפאלער זיידע

אין ליכט פון תורה חלק 694 - ר' ישראל בעש"ט

אין ליכט פון תורה חלק 695 - גדר עולם

אין ליכט פון תורה חלק 696 - דניאל בגוב האריות

אין ליכט פון תורה חלק 697 - עת לעשות

אין ליכט פון תורה חלק 698 - רמב"ם וספריו

אין ליכט פון תורה חלק 699 - מעשה צדיקים

אין ליכט פון תורה חלק 700 - אחרית הימים

אין ליכט פון תורה חלק 701 - ר' שמעון בן יוחאי

אין ליכט פון תורה חלק 702 - פנינים יקרים עונג שבת

אין ליכט פון תורה חלק 703 - חפץ חיים חלק א'

אין ליכט פון תורה חלק 704 - חפץ חיים חלק ב'

אין ליכט פון תורה חלק 705 - חפץ חיים חלק ג'

אין ליכט פון תורה חלק 706 - חפץ חיים חלק ד'

אין ליכט פון תורה חלק 707 - קינות לתשעה באב

אין ליכט פון תורה חלק 708 - מדרש איכה לתשעה באב

אין ליכט פון תורה חלק 709 - נפלאות השם

אין ליכט פון תורה חלק 710 - נפלאות הבעל שם

 

אין ליכט פון תורה חלק 711 - נפלאות הצדיקים

אין ליכט פון תורה חלק 712 - גזירות ת"ח ות"ט

אין ליכט פון תורה חלק 713 - ר' יחזקאל'ע קוזמירער

אין ליכט פון תורה חלק 714 - נפלאות בית לוי

אין ליכט פון תורה חלק 715 - מעשה בראשית

אין ליכט פון תורה חלק 716 - קריאה הקדושה ב' חלקים

אין ליכט פון תורה חלק 717 - אגרת גלויה לאחב"י בארצות הגולה

אין ליכט פון תורה חלק 718 - נעים זמירות ישראל תהילים

אין ליכט פון תורה חלק 719 - המגיד מ'קאזניץ

אין ליכט פון תורה חלק 720 - צאינה וראינה - סדר בראשית

אין ליכט פון תורה חלק 721 - צאינה וראינה - סדר שמות

אין ליכט פון תורה חלק 722 - צאינה וראינה - סדר ויקרא ופרקי אבות

אין ליכט פון תורה חלק 723 - צאינה וראינה - סדר במדבר

אין ליכט פון תורה חלק 724 - צאינה וראינה - סדר דברים

אין ליכט פון תורה חלק 725 - ניסים מן השמים

אין ליכט פון תורה חלק 726 - הצלת נפשות

אין ליכט פון תורה חלק 727 - ספר השבת חלק -א' 1#

אין ליכט פון תורה חלק 728 - ספר השבת חלק -א' 2#

אין ליכט פון תורה חלק 729 - ספר השבת חלק -א' 3#

אין ליכט פון תורה חלק 730 - ספר השבת חלק -א' 4#

אין ליכט פון תורה חלק 731 - ספר השבת חלק -א' 5#

אין ליכט פון תורה חלק 732 - ספר השבת חלק -א' 6#

אין ליכט פון תורה חלק 733 - ספר השבת חלק -א' 7#

אין ליכט פון תורה חלק 734 - ספר השבת חלק -ב' 1#

אין ליכט פון תורה חלק 735 - ספר השבת חלק -ב' 2#

אין ליכט פון תורה חלק 736 - ספר השבת חלק -ב' 3#

אין ליכט פון תורה חלק 737 - ספר השבת חלק -ב' 4#

אין ליכט פון תורה חלק 738 -תענוג שבת

אין ליכט פון תורה חלק 739 - אן אפענער בריף צו אלע עשירים און פילאנטראפען

אין ליכט פון תורה חלק 740 - מלחמות השם חלק ד' מגבית הצלה

 מפעל עולמי ללימוד חק לישראל

מטרת המפעל: ללמוד החק לישראל ולזכות להיות בן עולם הבא

ספר חק לישראל - לפי סדר הפרשיות לכל השנה

יצא לאור הוצאת אמונה, מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות,

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

ברוקלין  נ"י שנת תשנ"ט

שם הספר

 

אין ליכט פון תורה # 741
חק לישראל פרשת בראשית

אין ליכט פון תורה # 742
פרשת נח

אין ליכט פון תורה # 743 פרשת לך לך

אין ליכט פון תורה # 744 פרשת וירא

אין ליכט פון תורה # 745 פרשת חיי שרה

אין ליכט פון תורה # 746 פרשת תולדות

אין ליכט פון תורה # 747 פרשת ויצא

אין ליכט פון תורה # 748 פרשת וישלח

אין ליכט פון תורה # 749 פרשת וישב

אין ליכט פון תורה # 750 פרשת מקץ

אין ליכט פון תורה # 751 פרשת ויגש

אין ליכט פון תורה # 752 פרשת ויחי

אין ליכט פון תורה # 753 חק לישראל
פרשת שמות

אין ליכט פון תורה # 754 פרשת וארא

אין ליכט פון תורה # 755 פרשת בא

אין ליכט פון תורה # 756 פרשת בשלח

אין ליכט פון תורה # 757 פרשת יתרו

אין ליכט פון תורה # 758 פרשת משפטים

אין ליכט פון תורה # 759 פרשת תרומה

אין ליכט פון תורה # 760 פרשת תצוה

אין ליכט פון תורה # 761 פרשת כי תשא

אין ליכט פון תורה # 762 פרשת ויקהל

אין ליכט פון תורה # 763 פרשת פקודי

אין ליכט פון תורה # 765 פרשת צו
אין ליכט פון תורה # 766 פרשת שמיני
אין ליכט פון תורה # 767 פרשת תזריע
אין ליכט פון תורה # 768 פרשת מצורע
אין ליכט פון תורה # 769 פרשת אחרי
אין ליכט פון תורה # 770 פרשת קדושים
אין ליכט פון תורה # 771 פרשת אמור

אין ליכט פון תורה # 772 פרשת בהר

 אין ליכט פון תורה # 773 פרשת בחקותי
אין ליכט פון תורה # 774 חק לישראל
פרשת במדבר
אין ליכט פון תורה # 775 פרשת נשא
אין ליכט פון תורה # 776 פרשת בהעלותך
אין ליכט פון תורה # 777 פרשת שלח
אין ליכט פון תורה # 778 פרשת קרח
אין ליכט פון תורה # 779 פרשת חוקת
אין ליכט פון תורה # 780 פרשת בלק
אין ליכט פון תורה # 781 פרשת פינחס
אין ליכט פון תורה # 782 פרשת מטות
אין ליכט פון תורה # 783 פרשת מסעי
אין ליכט פון תורה # 784 חק לישראל
פרשת דברים
אין ליכט פון תורה # 785 פרשת ואתחנן
אין ליכט פון תורה # 786 פרשת עקב
אין ליכט פון תורה # 787 פרשת ראה
אין ליכט פון תורה # 788 פרשת שופטים
אין ליכט פון תורה # 789 פרשת כי תצא

אין ליכט פון תורה # 790 פרשת כי תבא

אין ליכט פון תורה # 791 פרשת נצבים

אין ליכט פון תורה # 792 פרשת וילך

אין ליכט פון תורה # 793 פרשת האזינו

אין ליכט פון תורה # 794 פרשת וזאת הברכה

 

סדר נביאים וכתובים בלשון הקודש ואידיש

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of rabbinical court of Holmin

ברוקלין נ"י שנת תשס"א

מי הם המסדרים

סכום הפסוקים

סכום הקאפיטלעך

שמות המקראות

סכום המקראות

הוצאת אמונה, מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות

יהושע

תרנ"ו

כ"ד

נביאים

א

אין ליכט פון תורה # 855
יהושע

שמואל

תרי"ח

כ"א

נביאים

ב

אין ליכט פון תורה # 856 שופטים

שמואל

אלף תק"ו
"

ל"א

נביאים

ג

אין ליכט פון תורה # 857 שמואל א'

שמואל

"

כ"ד

נביאים

ד

אין ליכט פון תורה # 858 שמואל ב'

ירמיה

אלף תקל"ד
"

כ"ב

נביאים

ה

אין ליכט פון תורה # 859 מלכים א'

ירמיה

"

כ"ה

נביאים

ו

אין ליכט פון תורה # 860 מלכים ב'

ירמיה

אלף שס"ה

נ"ב

נביאים

ז

אין ליכט פון תורה # 861 ירמיה

אנשי כנסת הגדולה

אלף רע"ג

מ"ח

נביאים

ח

אין ליכט פון תורה # 862 יחזקאל

חזקיה וסייעתו

אלף רצ"ה

ס"ו

נביאים

ט

אין ליכט פון תורה # 863 ישעיה

אנשי כנסת הגדולה

קצ"ז

י"ד

תרי עשר

א

אין ליכט פון תורה # 864 הושע

אנשי כנסת הגדולה

ע"ג

ד'

תרי עשר

ב

אין ליכט פון תורה # 865 יואל

אנשי כנסת הגדולה

קמ"ו

ט'

תרי עשר

ג

אין ליכט פון תורה # 866 עמוס

אנשי כנסת הגדולה

כ"א

א'

תרי עשר

ד

אין ליכט פון תורה # 867 עובדיה

אנשי כנסת הגדולה

מ"ה

ד'

תרי עשר

ה

אין ליכט פון תורה # 868 יונה

אנשי כנסת הגדולה

ק"ה

ז'

תרי עשר

ו

אין ליכט פון תורה # 869 מיכה

אנשי כנסת הגדולה

מ"ז

ג'

תרי עשר

ז

אין ליכט פון תורה # 870 נחום

אנשי כנסת הגדולה

נ"ו

ג'

תרי עשר

ח

אין ליכט פון תורה # 871 חבקוק

אנשי כנסת הגדולה

נ"ג

ג'

תרי עשר

ט

אין ליכט פון תורה # 872 צפניה

אנשי כנסת הגדולה

ל"ח

ב'

תרי עשר

י

אין ליכט פון תורה # 873 חגי

אנשי כנסת הגדולה

רי"א

י"ד

תרי עשר

יא

אין ליכט פון תורה # 874 זכריה

אנשי כנסת הגדולה

נ"ח

ג'

תרי עשר

יב

אין ליכט פון תורה # 875 מלאכי

שמואל

פ"ה

ד'

כתובים

א

אין ליכט פון תורה # 876 מגילת רות

דוד ע"י עשרה זקנים, אדם מלכי צדק, אברהם, משה, הימן ידותון, אסף, ג' בני קרח

אלף תקכ"ז

ק"ג

כתובים

ב

אין ליכט פון תורה # 877 תהלים

 

משה רבינו

אלף ע'

מ"ב

כתובים

אין ליכט פון תורה # 878 איוב

 

 

אין ליכט פון תורה # 879 משלי

אין ליכט פון תורה # 880 קהלת

אין ליכט פון תורה # 881 שיר השירים

אין ליכט פון תורה # 882 איכה

אין ליכט פון תורה # 883 דניאל

אין ליכט פון תורה # 884 מגילת אסתר

אין ליכט פון תורה # 885 עזרא

אין ליכט פון תורה # 886 נחמיה

אין ליכט פון תורה # 887 דברי הימים א'

אין ליכט פון תורה # 888 דברי הימים ב'

אין ליכט פון תורה # 889 ספר "משלי חכמה" סדר בראשית

אין ליכט פון תורה # 890 ספר "משלי חכמה" סדר שמות

אין ליכט פון תורה # 891 ספר "משלי חכמה" סדר ויקרא

אין ליכט פון תורה # 892 ספר "משלי חכמה" סדר במדבר

אין ליכט פון תורה # 893 ספר "משלי חכמה" סדר דברים

אין ליכט פון תורה # 894 עין יעקב אלע אגדות פון תלמוד בבלי
חלק א'

אין ליכט פון תורה # 895 עין יעקב אלע אגדות פון תלמוד בבלי
חלק ב'

אין ליכט פון תורה # 896

אין ליכט פון תורה # 897

אין ליכט פון תורה # 898

אין ליכט פון תורה # 899

HOME        ראשי

המשך אות א' - אין ליכט פון תורה # 900

ספר א: אין ליכט פון תורה # 1 - נפלאות הזוהר. - ספר ב: אין ליכט פון תורה קיצור מנורת המאור וקיצור ראשית חכמה חלק א' וחלק ב' # 2 - ספר ג: אין ליכט פון תורה עץ חיים קיצור של"ה # 3 - ספר ד: אין ליכט פון תורה אורחות צדיקים # 4 - ספר ה: אין ליכט פון תורה אור עולם סטרעליסק # 5 - ספר ו: אין ליכט פון תורה שפך שיח # 6 - ספר ז: אין ליכט פון תורה עטרת זקנים # 7  (חסר) - ספר ח: אין ליכט פון תורה אוהל נפתלי # 8 - ספר ט: אין ליכט פון תורה נפלאות השם # 9 - ספר י: אין ליכט פון תורה שיחות חיים # 10. קובץ ספרים חלק א'
אין ליכט פון תורה # 900
ספר א: אין ליכט פון תורה # 11 - ספר הברית. - ספר ב: אין ליכט פון תורה שיח יצחק # 12 - ספר ג: מעשה אבות # 13 - ספר ד: אין ליכט פון תורה נפלאות הצדיקים # 4 - ספר ה: אין ליכט פון תורה נפלאות בעל שם טוב # 5 - ספר ו: אין ליכט פון תורה עטרת הצדיקים # 6 - ספר ז: אין ליכט פון תורה תפארת מנחם # 7  - ספר ח: אין ליכט פון תורה צדקת הצדיקים # 8 - ספר ט: אין ליכט פון תורה תם וישר # 9 - ספר י: אין ליכט פון תורה פחד יצחק # 20. קובץ ספרים חלק ב'
אין ליכט פון תורה # 90
1
ספר א: אין ליכט פון תורה # 21 - מצב ירושלים. - ספר ב: בנין אריאל # 22 - ספר ג: סיפורי צדיקים # 23 - ספר ד: אין ליכט פון תורה נחלת יעקב # 24 - ספר ה: אין ליכט פון תורה דניאל בגוב אריות # 25 - ספר ו: אין ליכט פון תורה טוב ירושלים # 26 - ספר ז: אין ליכט פון תורה די וואונערליכע השגחה # 27  - ספר ח: אין ליכט פון תורה בית נחום # 28 - ספר ט: אין ליכט פון תורה בית מרדכי # 29 - ספר י: אין ליכט פון תורה אין די שטאט קראקא # 30. קובץ ספרים חלק ג'
אין ליכט פון תור
ה # 903
ספר א: אין ליכט פון תורה # 31 - ל"ו צדיקים. - ספר ב: נר דוד # 32 - ספר ג: דרשה # 33 - קובץ ספרים חלק ד'
אין ליכט פון תורה # A904
ספר א: אין ליכט פון תורה # 34 תורת חובת הלבבות קובץ ספרים חלק ה'
אין ליכט פון תור
ה # 904B
ספר א: אין ליכט פון תורה # 35 - הקדמת חובת הלבבות. - ספר ב: תהלים לב דוד # 36 - ספר ג: סדר מעמדות # 37 - קובץ ספרים חלק ו'
אין ליכט פון תורה
# 904C
ספר א: אין ליכט פון תורה # 38 קב הישר בלשון הקודש ואידיש קובץ ספרים חלק ז'
אין ליכט פון תורה # 904D
ספר א: אין ליכט פון תורה # 39 - שבט מוסר. - ספר ב: לב טוב # 40 קובץ ספרים חלק ח'
אין ליכט פון תור
ה # 904
E
  קובץ ספרים חלק ט'
אין ליכט פון תור
ה # 905

 ספר עדותן של רבנים
(שנכתבו להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות)
חלקים א' וב' - 1294 מכתבים - 324 עמודים

בו נקבצו חלק גדול מקרוב לשלשת אלפים מכתבי ברכה ועידוד מגדולי וחכמי דורנו ובני תורה נכבדים שליט"א ידידי ותומכי "ועד הוצאת ספרי שחיטה וכשרות שע"י מכון להוצאת ספרי יהודה וישראל" הדורשים בשלומו של המחבר שנתקבלו ע"י הוועד "מכון להוצאת ספרי יהודה וישראל". תוכנן אור מבהיק על תועלת הגדול בהוצאת הספרים הנ"ל לרבנים – בני ישיבות – יושבי אוהל -  וכל איש ישראל בכל קצות תבל

קובץ הסכמות ומכתבים חלק א' - 33 עמודים

ספר עדותן של רבנים (מבין ג' אלפים מכתבים) - כתב יד

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of  Rabbinical Court of Holmin, Shlita

איש המערכות
מלחמת השם  חלק 101
האדמו"ר מהאלמין

ארצות הברית, רבי שלום יהודה גראס בראיון לא. ארצי, על: ראוותנות ומותרות המפילות חללים בציבור החרדי, מאבקים על כשרות ושחיטה שהוא עומד בראשם ו – 180 ספרים בלמעלה ממיליון עותקים שנכתבו על ידו. נתפרסם ב"יום הששי" כ"ט באדר תשמ"ח. 3. 18. 88