ב"ה - ועד הכשרות העולמי - Vaad Hakashrus Hoilumi
דף
44 PAGE

דפי ועד הכשרות
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102

HOME        ראשי

שערוריית הכשרות תשס"ח 2008

א רפואה פאר די אפגעפארענע בחורים מיט מיידלעך

דער ספר הקדוש

שבט מוסר

אזוי ווי ליידער עס איז אריין א ביטערע מגיפה ביים כלל ישראל אז מען האלט שוין ליידער ביי אריבער טויזנט היימישע אידישע קינדער וואס זענען שוין ליידער ארויס לתרבות רעה רח"ל.

השי"ת האט מקדים געווען רפואה למכה, עס האבן זיך צוזאמענגענומען עטליכע תלמידים פון רבינו הקדוש זי"ע און האבען געטראכט וואס קענען זיי טוהן כדי צו ראטעווען דעם ביטערן מצב, סיי מתקן צו זיין און צוריק ברענגען די אפגעפארענע בחורים, און סיי מיר זאלן נישט הערן מער פון אזעלעכע אומגליקען, וואס דאס איז ל"ע די גרעסטע ווייטאג אויף די וועלט, און קיינער ליידער טראכט אפילו נישט ווי אזוי מען זאל זיי ראטעווען.

[מען רעדט טאקע פון די איראנער קינדער וכו', אבער פון די אייגענע קינדער רעדט קיינער נישט, א חוץ איינער א צדיק וקדוש הרב רבי נחום ראזנבערג שליט"א, וואס דאס איז נוגע בנפשו, ער וויינט מיט מיט יעדען טאטען און מאמען, וואס זייערע קישענעס זענען פיהל מיט טרערען, יא ליידער דאס איז דער אמת, די תלמוד תורה'ס מיט די מיידעל סקול'ס גייט קיינעם נישט אהן, זיי וואלטן געקענט מאכען שיעורים אין די חדרים אין די מיידל סקול'ס, אבער ליידער מיר האבן נאך נישט זוכה געווען דערצו, הלוואי זאלן מיר חאטש יעצט ווען מיר זעהן דעם גרויסן חורבן, ווי סיי די קינדער בחורים סיי די מיידלעך טראכטן נישט ווייסען נישט פון קיין שכר ועונש, נו אויב אזוי פארוואס זאלן זיי נישט זינדיגען?]

די תלמידים פון רבינו הקדוש האבען געטוהן זייער אסאך זאכען הן אין חינוך וכו'.

צום ערשטענס האבען זיי געארבעט מען זאל ארויס געבען די צוויי הייליגע ספרים וואס דאס איז די גרעסטע הצלה פון אן אידישע שטיב, אז די קינדער זאלן זיך האלטן ערליך, עס איז אויך א גרויסע הצלה פאר די יונגע פאר פאלק, ווען זיי האבן חתונה זאלן זיך מאכען א שיעור לכל הפחות צוויי מאל א וואך צו לערנען די הייליגע ספרים שבט מוסר מיט קב הישר.

מיר ברענגען אייך אראפ עטליכע מודעות וואס ס'איז נתפרסם געווארן עטליכע יאר צוריק ווען די ספרים זענען ארויס געקומען.

לויט ווי מיר האבן נאכגעפרעגט איז אינגאנצען געבליבן א קליינע צאל פון די ספרים, וכל הקודם זכה. הלוואי זאל דאס איינער זיך מנדב זיין און איבער דריקען.  

דעם ספר שבט מוסר קען מען באַקומען אין אַלע ספרים געשעפטן.

ספר הקדוש שבט מוסר באידיש - מחולק לפי סדר הפרשיות של כל השנה

 הוצאת אמונה, מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות,

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ברוקלין נ"י תשנ"ח

אין ליכט פון תורה חלק 497
שערים והסכמות ועוד מספר שבט מוסר
אין ליכט פון תורה חלק 498
שבט מוסר
הקדמת המחבר והמוציא לאור וסיפורים נפלאים מהמחבר
אין ליכט פון תורה חלק 499
שבט מוסר
באשרייבונג 1

אין ליכט פון תורה חלק 500
שבט מוסר
באשרייבונג  2

אין ליכט פון תורה חלק 501
שבט מוסר
פרשת בראשית
אין ליכט פון תורה חלק  502
שבט מוסר
פרשת נח
אין ליכט פון תורה חלק  503
שבט מוסר
פרשת לך לך
אין ליכט פון תורה חלק  504
שבט מוסר
פרשת וירא
אין ליכט פון תורה חלק  505
שבט מוסר
פרשת חיי שרה
אין ליכט פון תורה חלק  506
שבט מוסר
פרשת תולדות
אין ליכט פון תורה חלק 507
שבט מוסר
פרשת ויצא
אין ליכט פון תורה חלק 508
שבט מוסר
פרשת וישלח
אין ליכט פון תורה חלק  509
שבט מוסר
פרשת וישב
אין ליכט פון תורה חלק  510
שבט מוסר
פרשת מקץ
אין ליכט פון תורה חלק 511
שבט מוסר
פרשת ויגש
אין ליכט פון תורה חלק 512
שבט מוסר
פרשת ויחי
אין ליכט פון תורה חלק  513 א'
שבט מוסר
שערים והקדמות
אין ליכט פון תורה חלק  513 ב'
שבט מוסר
פרשת שמות
אין ליכט פון תורה חלק 514
שבט מוסר
פרשת וארא
אין ליכט פון תורה חלק 515
שבט מוסר
פרשת בא
אין ליכט פון תורה חלק 516
שבט מוסר
פרשת בשלח
אין ליכט פון תורה חלק  517
שבט מוסר
פרשת יתרו
אין ליכט פון תורה חלק 518
שבט מוסר
פרשת משפטים
אין ליכט פון תורה חלק 519
שבט מוסר
פרשת תרומה
אין ליכט פון תורה חלק 520
שבט מוסר
פרשת תצוה
אין ליכט פון תורה חלק 521
שבט מוסר
פרשת כי תשא
אין ליכט פון תורה חלק 522
שבט מוסר
פרשת ויקהל
אין ליכט פון תורה חלק 523
שבט מוסר
פרשת פקודי
אין ליכט פון תורה חלק 524
שבט מוסר
פרשת ויקרא
אין ליכט פון תורה חלק  525
שבט מוסר
פרשת צו
אין ליכט פון תורה חלק 526
שבט מוסר
פרשת שמיני
אין ליכט פון תורה חלק 527
שבט מוסר
פרשת תזריע
אין ליכט פון תורה חלק 528
שבט מוסר
פרשת מצורע
אין ליכט פון תורה חלק 529
שבט מוסר
פרשת אחרי
אין ליכט פון תורה חלק 530
שבט מוסר
פרשת קדושים
אין ליכט פון תורה חלק 531
שבט מוסר
פרשת אמור
אין ליכט פון תורה חלק 532
שבט מוסר
פרשת בהר
אין ליכט פון תורה חלק 533
שבט מוסר
פרשת בחקותי
אין ליכט פון תורה חלק 534
שבט מוסר
פרשת במדבר
אין ליכט פון תורה חלק 535
שבט מוסר
פרשת נשא
אין ליכט פון תורה חלק 536
שבט מוסר
פרשת בהעלותך
אין ליכט פון תורה חלק 537
שבט מוסר
פרשת שלח
אין ליכט פון תורה חלק 538
שבט מוסר
פרשת קרח
אין ליכט פון תורה חלק 539
שבט מוסר
פרשת חקת
אין ליכט פון תורה חלק 540
שבט מוסר
פרשת בלק
אין ליכט פון תורה חלק 541
שבט מוסר
פרשת פנחס
אין ליכט פון תורה חלק 542
שבט מוסר
פרשת מטות
אין ליכט פון תורה חלק  543
שבט מוסר
פרשת מסעי
אין ליכט פון תורה חלק 544
שבט מוסר
פרשת דברים
אין ליכט פון תורה חלק 545
שבט מוסר
פרשת ואתחנ
ן
אין ליכט פון תורה חלק  546
שבט מוסר
פרשת עקב
אין ליכט פון תורה חלק  547
שבט מוסר
פרשת ראה
אין ליכט פון תורה חלק  548
שבט מוסר
פרשת שופטים
אין ליכט פון תורה חלק  549
שבט מוסר
פרשת כי תצא
אין ליכט פון תורה חלק 550
שבט מוסר
פרשת כי תבא
אין ליכט פון תורה חלק 551
שבט מוסר
פרשת נצבים
אין ליכט פון תורה חלק 552
שבט מוסר
פרשת וילך
אין ליכט פון תורה חלק 553
שבט מוסר
פרשת האזינו
אין ליכט פון תורה חלק 554
שבט מוסר
פרשת וזאת הברכה

אין ליכט פון תורה חלק 555 תוכן הענינים לספרי שבט מוסר ה' חלקים

אין ליכט פון תורה חלק 556 תוכן הענינים לספר שבט מוסר סדר בראשית

אין ליכט פון תורה חלק 557 תוכן הענינים לספר שבט מוסר סדר שמות

אין ליכט פון תורה חלק 558 תוכן הפרקים לספר שבט מוסר ה' חלקים
אין ליכט פון תורה חלק 559 תוכן הפרקים לספר שבט מוסר סדר בראשית
אין ליכט פון תורה חלק 560 רשימת הדפוסים לספר שבט מוסר