ב"ה - ועד הכשרות העולמי - Vaad Hakashrus Hoilumi
דף
38 PAGE

דפי ועד הכשרות
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102

HOME        ראשי

שערוריית הכשרות תשס"ח 2008

 


עכשיו כשתקרא את המאמרים והספרים מהמצב של השחיטה בארה"ב ובארצינו הקדושה שהס"מ אינו ישן אפילו לרגע כמימרא תוכל למצוא באתרים סכום של 2800 חניות שתפסו אותן בבשר טריף שקורין בשר שחור
BLECK MARKET, והרב הצדיק משה פינקל ממאנסי-קראקא  הוא רק מספר # 5780 מהקצבים שהעיריה גאווערמענט מארה"ב תפסו אותן בבשר שחור נבילה וטריפה חלב ודם שאתה אוכל בדחילו ורחימו לכבוד שבת קודש
ועכשיו הרב מנירבאטור הוא רק מספר # 7672

 

 

 

חדשות הכשרות תשס"ח יו"ל ע"י ועד הכשרות העולמי News Of The "Vaad Hakasrus International"

שחיטה | ניקור | כשרות | מאנסי-קראקא | תולעים
מצב השחיטה בארה"ב # 1 | מצב השחיטה בארה"ב # 2 | מצב השחיטה בארה"ב # 3