ב"ה - ועד הכשרות העולמי - Vaad Hakashrus Hoilumi
דף
37 PAGE

דפי ועד הכשרות
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102

HOME        ראשי

שערוריית הכשרות תשס"ח 2008

מעשה השחיטה ב50 שנים האחרונות

ש99 % אחוז מכל השחיטות הגדולות היה נבילות וטריפות חלב ודם כמו שתראו המכתבים של 70 רבנים מדורינו ומדור העבר שאסרו את כל אופני השחיטה בארה"ב בין בשחיטה תלויה ובין בשחיטה בבאקס ששוחטים מלמטה למעלה - ראה בספר אבן מקיר תזעק ג' חלקים ובספר וזבחת כאשר צויתיך ובספר קול השחיטה - וראה לקמן במצב השחיטה בארה"ב # 1 # 2 # 3

כמו כן בדיוק מתרחש בקלף לסת"ם
וראה לעיל בדפים 1-210

ועכשיו כשתקרא את המאמרים והספרים מהמצב של השחיטה בארה"ב ובארצינו הקדושה שהס"מ אינו ישן אפילו לרגע כמימרא תוכל למצוא באתרים סכום של 2800 חניות שתפסו אותן בבשר טריף שקורין בשר שחור
BLECK MARKET, והרב הצדיק משה פינקל ממאנסי-קראקא  הוא רק מספר # 5780 מהקצבים שהעיריה גאווערמענט מארה"ב תפסו אותן בבשר שחור נבילה וטריפה חלב ודם שאתה אוכל בדחילו ורחימו לכבוד שבת קודש
ועכשיו הרב מנירבאטור הוא רק מספר # 7672

  

חדשות הכשרות תשס"ח יו"ל ע"י ועד הכשרות העולמי News Of The "Vaad Hakasrus International"

שחיטה | ניקור | כשרות | מאנסי-קראקא | תולעים
מצב השחיטה בארה"ב # 1 | מצב השחיטה בארה"ב # 2 | מצב השחיטה בארה"ב # 3