ב"ה - ועד הכשרות העולמי - Vaad Hakashrus Hoilumi
דף
102 PAGE

דפי ועד הכשרות
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102

HOME        ראשי

שערוריית הכשרות תשס"ח 2008

הזיופים הכי הגדולים מימות בריאת העולם בפרשת החלב. – מדור מיוחד נקוב בשם תורת הניקור בסדר הניקור הנהוג בחוץ לארץ עם מקוריה וטעמיה. -  הכתבנים האלו קבלו הון תועפות לזייף כל ספרי ניקור המקובל לנו מימות משה רבינו ע"ה עד היום הזה. – אם אתה מעוניין לדעת האמת לאמיתו יכולים לשמוע הטעיפ של אסיפת התאחדות הרבנים, ושם תראו עין בעין כל הזיופים, ולך נא ראה 120 ספרי ניקור, ותראה איך שזייפו כל הספרים, ויצא כבר קונטרס עלבונה של תורה, ושם העתיק חלק מהזיופים, עם תמונות, שאפשר בניקל לראות עין תעת עין.

גם כן אפשר לשמוע הטעיפ של כ"ק מרן אדמו"ר מקלויזנבורג זי"ע, איך שבוכה בבכיות נוראות על ירידת הדור ואיך שהאכילו אותנו 50 שנה נבילות וטריפות חלב ודם.

קובץ חידושי תורה
פרי תמרים,
חלק יא
חנוכה
תשמ"ג